0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

GTEC UPS

UPS 3 PHASE SR10-120i

Giá : Call
Tình tr?ng : ??t hàng
Xu?t x? : Italy
C?ng su?t : 10 - 120KVA
?i?n áp vào : 3 PHASE 380 - 50/60Hz
?i?n áp ra : 3 PHASE 380-410(Tùy ch?n ) 50-60Hz(Tùy ch?n )
S? l??ng :   
              
 

B? L?u ?i?n UPS 3 PHA GTEC SR10-120i. SR là dòng s?n ph?m v?i công ngh? m?i :

-        Ph?n x? lý tín hi?u s?  DSP

-        Chuy?n ??i kép không dùng  bi?n th?

-       Công ngh? song song cho phép k?t n?i 8 UPS song song ??ng b? mà không c?n tách t?i.

-       Ch?u ???c quá t?i ??u vào cao

-       Ch? ?? n?p acquy thông minh kéo dài tu?i th? acquy

-       Màn hình hi?n th? LCD 12 inch v?i các ngôn ng? khác nhau

-       Công su?t t? 10 – 120KVA

-       Hi?u su?t :1

Phù h?p v?i các phòng data Center, V?n Phòng, Ngân Hàng, Siêu th?..

download

SR10-120i CATALOGUE