0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

GTEC UPS

UPS 3 PHASE : MUST 30 - 120KVA

Giá : Call
Tình tr?ng : ??t hàng
Xu?t x? : Italy
C?ng su?t : 30 - 120KVA
?i?n áp vào : 3 Phase 380 - 50Hz
?i?n áp ra : 3 Phase 380 +N - 50Hz
S? l??ng :   
              
 

B? L?u ?i?n UPS 3 PHA GTEC MUST 30 - 120

-       ???c thi?t k? ngõ vào 3 Phase – Ngõ ra 3 Phase +N

-       Công su?t t? 30 – 120KVA

-       Modular 15KVA

-       ?i?n áp ??u vào r?ng

-       Công ngh? Modular

-       Ch? ?? n?p acquy thông minh kéo dài tu?i th? acquy

-       C?m bi?n bù nhi?t

-       Màn hình hi?n th? LCD 12 inch v?i các ngôn ng? khác nhau

-       Hi?u su?t 0.9 – 0.98

V?i các ?u ?i?m nh? :

-       Thay th? & nâng công su?t không làm gián ?o?n ngu?n ?i?n cung c?p cho t?i.

-       S?a ch?a & thay bình acquy d? dàng.

R?t phù h?p cho các phòng Data Center nh? và v?a. Ngân hàng, Vi?n thông, Siêu th?, V?n phòng…

Liên h? 0909055502 ?? hi?u rõ h?n v? s?n ph?m