0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

01/06/2010, 11:20

Dự đoán xổ số miền bắcNhìn váy ?oán th?i ti?t

N?u mu?n d? ?oán nh?ng thay ??i v? th?i ti?t trong ba ngày t?i, b?n có th? nhìn vào chi?u dài c?a nh?ng chi?c váy ng?n ???c rao bán trên m?t trang web nào ?ó.

?nh minh h?a: gearlive.com.
?nh minh h?a: gearlive.com.

Telegraph cho bi?t, các chuyên gia c?a t?p ?oàn eBay v?a ti?n hành phan tích m?i t??ng quan gi?a nh?ng chi?c váy ng?n ???c bán ??u giá trên trang eBay.com v?i s? thay ??i th?i ti?t. H? nh?n th?y chi?u dài trung bình c?a váy có xu h??ng gi?m, vài ngày tr??c khi ti?t tr?i tr? nên ?m h?n. Ng??c l?i, n?u tr?i s?p l?nh thì chi?u dài váy l?i t?ng.

Trong nhi?u tr??ng h?p, s? thay ??i chi?u dài c?a nh?ng chi?c váy ???c rao bán có th? giúp các chuyên gia d? ?oán nh?ng bi?n ??ng c?a th?i ti?t s?m h?n c? nh?ng bi?n pháp truy?n th?ng c?a c? quan khí t??ng.

Ch?ng h?n, nhóm nghiên c?u nh?n th?y, khi nhu c?u ??i v?i váy trên eBay.com t?ng g?p ??i thì ?úng m?t tu?n sau ki?u th?i ti?t nóng n?c ?p ??n. D?u hi?u ??n t? váy s?m h?n nhi?u ngày so v?i th?ng báo c?a c? quan khí t??ng.

Ruth Szyszkowski, m?t chuyên gia c?a eBay, phát bi?u: “Chúng t?i g?i ?ó là b? m?n khí t??ng h?c váy ng?n. N?u b?n mu?n bi?t th?i ti?t s? ra sao trong ba ngày t?i, h?y nhìn vào ?? dài c?a váy trên m?ng”.

Minh Long G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?