0909055502
H? TR? TR?C TUY?N

Tin t?c

Dự đoán xổ số miền bắc02/06/2010, 00:51

Dự đoán xổ số miền bắcHà N?i ??t ng?t chìm trong bóng t?i

T?i 1/6, nhi?u n?i t?i khu v?c n?i thành Hà N?i b?ng d?ng m?t ?i?n khi?n ???ng ph? chìm trong bóng t?i, giao th?ng h?n lo?n, còn ng??i dan kh? s? vì nóng n?c.

6h30, nhi?u n?i t?i khu v?c n?i thành Hà N?i m?t ?i?n, nhi?u tuy?n ???ng ph? chìm trong bóng ?êm.
Th?i ?i?m m?t ?i?n vào lúc ch?p t?i, th?i ti?t nóng b?c 36 ?? C. M?t ng??i dan v?t kh?n ??t lên vai, c?m qu?t ra ???ng hóng mát.
M?t bà c? trên ph? Nguy?n ?ình Chi?u (qu?n Hai Bà Tr?ng) ??ng qu?t tay ven ???ng ch? ?i?n.
Hàng quán ? kh?p các ph? T? Hi?n Thành, Bà Tri?u, Tr?n Nhan T?ng (qu?n Hai Bà Tr?ng); Cao Bá Quát, Nguy?n Thái H?c (Ba ?ình)... th?p n?n ph?c v? khách.
Quán cafe ?ìu hiu ch? sáng lên khi ???c ánh ?èn xe máy h?t vào, ch? quán n?m dài vén áo tránh nóng và ??i ?i?n.
Anh Ng?c ? khu Van H? th?p ?èn tích ?i?n làm b?p núc.
Mam c?m t?i thui c?a tr? em ?úng ngày 1/6.
Nhà ch? Th?y ? Nguy?n ?ình Chi?u (qu?n Hai Bà Tr?ng) ?ang n?u d? n?i c?m ph?i s? tán c? gia ?ình sang bà ngo?i n?u n?t và ?n t?i.
Giao th?ng trên nhi?u tuy?n ph? h?n lo?n do m?t ?èn tín hi?u, h? th?ng ?èn cao áp c?ng t?t ngóm. Kho?ng h?n 1 gi? sau, m?t s? n?i b?t ??u có ?i?n tr? l?i.

Hoàng Hà G?i ph?n h?i     G?i cho b?n bè     In trang này    Chia s?